Energikonsulent

Når en bolig sælges eller udlejes, skal den have en gyldig energimærkning. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand.

Energimærkningen består af to dele:

Besparelsesforslagene viser også, hvor meget man kan reducere energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller energivinduer.
Energimærkninger udarbejdet efter 1. februar 2011 gælder som udgangspunkt i 10 år.
Men hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid på under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, er gyldigheden dog kun 7 år. Energimærkningen må gerne genbruges, når boligen skal sælges igen; blot det sker inden for gyldighedsperioden på 7 eller 10 år.