Tilstandsrapporter

Sælger skal bestille en tilstandsrapport hos en bygningssagkyndig. Som sælger kan du alternativt få en ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig – men dette er så ofte væsentligt dyre.

Et huseftersyn er frivilligt, men det er en god idé for både køber og sælger. Samtidig er det en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen.

Som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte skader og mangler, hvis du:
Tilstandsrapporten er et dokument, der har til formål at beskrive i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder.
Tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig på baggrund af gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele samt sælgers oplysninger. Eftersynet er visuelt, og foretages defor uden destruktive indgreb i bygningen.